The Chronicle of A Taichi Master – ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า พากย์ไทย [จบ]

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง  The Chronicle of A Taichi Master – ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า

The Chronicle of A Taichi Master


อูหม่า(จ้าวเหวินจัว)เด็กกำพร้าที่เติบโตท่ามกลางป่าเขาลำเนาไพร นับตั้งแต่เล็กได้ติดตามอาจารย์ศึกษาเพลงมวยไท่เก๊ก ด้วยความที่อูหม่าถูกพ่อแม่ทอดทิ้งไปตั้งแต่เล็กจึงทำให้เคียดแค้นชิงชังโลก ใบนี้ เพื่อสลายความแค้นที่ฝังลึกอยู่ในจิตใจของอูหม่าทำให้อาจารย์ต้องพลีชีพโดย ไม่เสียดายชีวิต

เพื่อทดแทนพระคุณอาจารย์ ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เพลงมวยไท่เก๊กได้เลื่องลือไปทั่วยุทธภพตามปณิธานของ อาจารย์ อูหม่าจึงเสาะแสวงหาหนทางเพื่อให้เพลงมวยไท่เก๊กเป็นสุดยอดวิชาในยุทธภพด้วย การท้าประลองยุทธกับ ต้วนเสี่ยวชิง(หลินฟง)เจ้าสำนักมังกรเขียวสำนักอันดับหนึ่งในยุทธภพ ผลการประลองอูหม่าพ่ายแพ้ให้แก่ต้วนเสี่ยวชิง ชีวิตของอูหม่า นับแต่นี้เป็นต้นไปเป้าหมายอยู่ที่การสยบหลินฟงให้ได้


ตัวอย่าง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง  The Chronicle of A Taichi Master – ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า

 

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 01

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 02

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 03

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 04

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 05

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 06

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 07

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 08

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 09

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 10

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 11

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 12

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 13

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 14

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 15

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 16

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 17

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 18

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 19

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 20

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 21

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 22

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 23

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 24

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 25

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 26

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 27

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 28

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 29

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 30

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 31

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 32

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 33

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 34

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 35

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 36

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 37

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 38

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 39

ไท้เก๊ก ตำนานหมัดทะลุฟ้า Ep. 40